Responsive image


ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)


เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสำหรับรายบุคคล (หน่วย : บาท)


ระยะเวลาเดินทาง (วัน) แผน Go Asia แผน Go Visa แผน Go Grand แผน Go Prime แผน Go Supreme
1 - 3 190 240 494 680 1,050
4 - 6 200 299 612 807 1,420
7 - 8 240 330 748 944 1,640
9 - 10 300 360 770 1,083 1,680
11 - 14 350 445 950 1,313 2,100
15 - 17 420 535 1,110 1,775 2,480
18 - 21 435 545 1,240 1,835 2,790
22 - 26 510 615 1,335 2,050 3,020
27 - 31 560 665 1,400 2,250 3,170
32 - 38 700 820 1,680 2,725 3,840
39 - 45 820 935 1,915 3,110 4,930
46 - 52 935 1,055 2,150 3,500 4,950
53 - 60 979 1,170 2,380 3,750 5,350
61 - 66 1,200 1,990 3,250 4,900 7,990
67 - 73 1,290 2,090 3,350 5,100 8,090
74 - 80 1,320 2,190 3,450 5,200 8,190
81 - 90 1,350 2,290 3,550 5,300 8,250

เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับรายบุคคล (หน่วย : บาท)


ระยะเวลาเดินทาง แผน Go Asia แผน Go Visa แผน Go Grand แผน Go Prime แผน Go Supreme
แผนประกันรายปี 1,800 3,290 4,890 6,800 9,900

รายละเอียดแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง (หน่วย : บาท)


ความคุ้มครอง แผน Go Asia แผน Go Visa แผน Go Grand แผน Go Prime แผน Go Supreme
การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย (WW1) 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (WW2) 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ (WW3) จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ (WW4) จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,000,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (WW5) 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
การยกเลิกการเดินทาง (WW6) - 10,000 30,000 40,000 50,000
ความล่าช้าในการเดินทาง (WW7) 1,000 - 3,000 4,000 5,000
การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชม.) (WW8) 3,000 - 5,000 7,000 10,000
การลดจำนวนวันเดินทาง (WW9) - 10,000 30,000 40,000 50,000
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (มากกว่า 8 ชม.) (WW10) - - 15,000 20,000 25,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว (WW11) 5,000 - 50,000 60,000 100,000
ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว (WW12) - - 5,000 7,000 10,000
การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง (WW13) - 2,000 5,000 7,000 10,000
การเยี่ยมไข้ Compassionate (WW14) ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วไปกลับ)
การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ (WW15) ตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับ ชั้นประหยัด (เที่ยวเดียว)
การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) (WW16) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) (WW17) - - 1,000 1,500 2,000
บริการที่ปรึกษาการเดินทางช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
 

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ


เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษี (Premium is included tax & stamp)
แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางคนเดียวจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อพิจารณารับประกันภัย (This insurance is for the insured person aged not over 75 years. In case the the insured aged under 16 years is traveling alone or not accompanied by the guardian, the case must be specially agreed by the company)
แผนประกันภัยแบบครอบครัว สำหรับการเดินทางรายเที่ยวเท่านั้น และ คุ้มครองการเดินทางไปกลับพร้อมกันของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และ บุตร อายุ 1-21 ปี (ไม่คิดเบี้ยประกันภัย) ค่าทดแทนรวมสูงสุดของกรมธรรมน์ประกันภัยประเภทครอบครัวจะไม่เกิน 2 เ่่ท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะความคุ้มครองข้อที่ 2 (Family plan is available for single trip policy. This plan covers insured and spouse and 1 child (1-21 years) with free of charge. Maximum benefit limit for family plan is 2 times of sum insured for coverage no. 2)
ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ทั้งกรณีเป็นกรมธรรมน์ประกันรายปี และ รายเที่ยว (The maximum length per trip is 90 days for single trip and annual policy)

Note : *** อภิสิทธิ์ความคุ้มครองเหล่านี้ จะเริ่มตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนท่านจะออกเดินทางจากประเทศไทย คุ้มครองต่อเนื่องจนกระทั่งเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย หรือภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากมาถึงประเทศไทย (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) ***
     

  ข้อมูลทั่วไป

  ศูนย์บริการลูกค้า

  บริษัท ทีเอซี แทรเวล เอเจนซี่ จำกัด

     
 เกี่ยวกับเรา   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.30 - 18.30 วันเสาร์ 10.00 - 12.00   99/144 ซ.ไทรม้า 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า
 ติดต่อเรา   (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)   อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 คำถามที่พบบ่อย

  02-100-5144

 วิธีการชำระเงิน  โทรศัพท์ : 021005144  โทรสาร : 021005143
 สินค้าและบริการของเรา  อีเมลล์ : TAC.RSVN@GMAIL.COM
 ข่าวสารท่องเที่ยว    ไลน์ ไอดี : TACTRAVEL และ TACHOTEL
 บัตรของขวัญ

  สายด่วน

        
 บริการหลังการขาย
 ข้อมูลสายการบิน

  099-017-0015

 

  นโยบาย เงื่อนไข และข้อตกลง

   
 เงื่อนไขการขอคืนเงิน      
 นโยบายความเป็นส่วนตัว
 เงื่อนไขและข้อตกลง
 เงื่อนไขการชำระเงิน
 เงื่อนไขของสินค้าและบริการ